Kindercoaching

Hallo,

Ik ben Ali Bolt. Naast gastouder ben ik ook kindercoach. Per 1 december 2019 ben ik begonnen met het opstarten van mijn eigen praktijk kindercoach Bolt. Mijn praktijk is gevestigd aan de industrieweg 30a, Noordhorn. Overdag is deze ruimte mijn kinderopvang.

In september 2019 ben ik afgestudeerd als kindercoach. Tevens ben ik nu aangesloten bij de kindercoachgilde Adiona. Verder beschik ik over een ruime ervaring in het werken met kinderen en pubers. Ik ben de opleiding gaan doen om mijn expertise te vergroten en meer kennis te hebben over de ontwikkeling van kinderen en de belemmeringen die ze op hun pad kunnen tegen komen. Het beroep leek mij heel leuk en een mooie aanvulling op mijn werk als gastouder. Het mooie vond ik, dat je kinderen en ouders begeleid en helpt met het oplossen van hun eigen hulpvragen. Alleen maak je daarbij gebruik van hun eigen kracht om het zelf op te lossen met jouw begeleiding.

Dat vind ik dus zo mooi, die eigen kracht gebruiken en ze daarin te begeleiden dat ze het zelf kunnen oplossen en handreikingen geven hoe ze dat toekomst kunnen blijven vasthouden.

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een kort traject die bedoeld is om hulpvragen die vanuit de kinderen of ouders, leerkrachten komen op te lossen.

Een kindercoach werkt oplossingsgericht. Het is wel de bedoeling dat de coach het kind en de ouders begeleidt en niet de oplossingen aandraagt. Dit houdt dus in, dat het kind en de ouders de hulpvraag vanuit hun eigen kracht leren oplossen onder begeleiding van de coach.

Het voordeel van deze manier van werken is, dat de ouders en het kind de vaardigheden beheersen om beter hun hulpvraag te herkennen en weer aan te pakken. Het kind krijgt meer vertrouwen in zichzelf.

Voor de begeleiding, kunnen allerlei werkvormen ingezet worden: Rollenspel, creatieve werkvormen, drama, speciale kindercoach-spellen enz. Dit hangt af van de hulpvraag en de interesse van het kind.

Hoe ziet een kindercoaching-traject eruit?

De ouders vullen een intakeformulier in. Als het een puber is van 16 jaar en ouder, mag hij/zij zijn eigen intakeformulier invullen. Dan volgt er een intakegesprek. Dit gesprek is met de ouders of met de puber. Wil de puber zijn ouders erbij hebben, is dat natuurlijk altijd goed. Dan volgen er  6 sessies van 60 minuten, waarin de hulpvraag aangepakt en wordt opgelost.

Het hele traject is maatwerk en met een hele persoonlijke aanpak. Geen enkele hulpvraag is gelijk en ieder kind/puber is anders.

De minimale leeftijd waarop ik begin een kind te coachen is vanaf 6 jaar. Vanaf deze leeftijd kan een kind zijn hulpvraag beter verwoorden en zelf actief meedenken hoe hij/zij zijn hulpvraag zou kunnen oplossen.  Mijn maximum leeftijd is tot 20 jaar.

Welke hulpvragen kan ik behandelen?

  • Autisme niveau 1
  • Problemen met het zelfvertrouwen
  • Rouwverwerking
  • Problemen bij een scheiding
  • Assertiviteitsproblemen

Ik heb ook een brussjes-spreekuur. Hiervoor is geen intakegesprek nodig. Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen die thuis een broertje/zusje hebben, die bijvoorbeeld een beperking heeft of ernstig ziek is en hierdoor meer aandacht nodig heeft. Voor de kinderen kan het dan heel fijn zijn om even bij een onafhankelijk persoon, hun verhaal kwijt te kunnen. Dit geeft dan weer rust en ruimte in hun hoofd.

Tarieven, inclusief btw

Intakegesprek: €15
Sessie: €60

Bij verhindering, minimaal 24 uur van te voren de sessie afzeggen, anders zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Privacyreglementen

Alle informatie die ik krijg, mondeling en schriftelijk, zal bij mij in de praktijk blijven.
Iedere coachee en ouders /verzorgers mogen mijn aantekeningen en verslagen lezen en kunnen die toegestuurd krijgen per mail.
Bij een coachee van 16 jaar en ouder, mag ik niet zonder zijn of haar toestemming, de informatie geven aan de ouders/verzorgers.
Er zal geen beeldmateriaal op social media komen.
Video-opnames worden alleen met toestemming van de ouders/verzorgers gemaakt. Bij 16 jaar en ouder geldt, dat de coachee hier toestemming voor moet geven. Het beeldmateriaal zal puur gebruikt worden voor coaching-traject en daarna gewist worden.
Ik ben verplicht mij te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld.

Klachtenreglement

Als er een klacht is, dan kan deze bij mij worden ingediend. Deze zal ik dan met diegene die hem heeft ingediend,  gaan oplossen.
Lukt het oplossen van de klacht niet op de bovenstaande manier, dan wordt deze opgelost met behulp van een bemiddelende partij.